1400/12/7 شنبه

برگزاری کارگاه آموزشی IECکارگاه آموزشی معرفی و نحوه مشارکت در فعالیت های استانداردسازی بین المللی توسط کمیته ملی برق و الکترونیک ایران با همکاری کمیسیون بین المللی الکترونیک IEC برگزار شد.
به گزارش دبیرخانه کمیته ملی برق و الکترونیک ایران، در این کارگاه که با حضور کارشناسان خبره ایرانی در کارگروه های بین المللی IEC، مسئولین و اعضای کمیته های متناظر برگزار شد، آشنایی با کمیسیون بین المللی IEC، نحوه تدوین استانداردهای بین المللی و فرآیند آن، ابزارهای آنلاین و ساختار کمیته های فنی توسط Jan-Henrik Tiedemann رئیس آکادمی و ظرفیت سازی IEC تشریح شد.
علی پوراکبر صفار رئیس و زهرا شادروانان دبیر کمیته ملی برق و الکترونیک ایران ضمن اشاره به فعالیت های انجام شده، اظهار امیدواری کردند که با توجه به ارتباطات و مشارکت موثر ایران در فعالیت های استانداردسازی و ارزیابی انطباق، برگزاری دوره های آموزشی ادواری و جلسات تخصصی بیشتری ویژه کارشناسان و متخصصین حوزه الکترونیک کشور در دستور کار این کمیته خواهد بود.
گفتنی است ایران عضو اصلی و دارای حق رای در IEC  است و در 153 کمیته فنی و فرعی آن سازمان عضویت فعال و ناظر دارد.