1401/2/28 چهارشنبه

برگزاری نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر INEC TC 61نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر INEC TC 61 متناظر با کمیته فنیIEC TC 61  تحت عنوان "ایمنی لوازم خانگی و وسایل برقی مشابه" و کمیته فرعی INEC SC 61B تحت عنوان " ایمنی مکروویو برای مصارف خانگی و تجاری" با حضور جمعی از اعضای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و متخصصان این حوزه در اردیبهشت ماه 1401 به صورت مجازی برگزار گردید.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست پس از ارائه توضیحات و آشنایی با سازمان بین المللی الکتروتکنیک IEC، کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و ساختار کمیته فنی IEC TC 61، بهاره یوسف زاده (سازمان ملی استاندارد ایران) و مهدی کامل زاده (شرکت فرامجریان داده پرداز) به ترتیب به عنوان دبیر و رئیس کمیته فنی متناظر TC 61  و نیز غزال حمید بهنام (سازمان ملی استاندارد ایران) و فرهاد مقدمی (شرکت آروین آزمای سرمد) به ترتیب به عنوان دبیر و رئیس کمیته فرعی متناظر SC 61B معرفی شدند. دبیرخانه کمیته های مذکور در دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی استقرار یافت.
در این نشست زهرا شادروانان دبیر کمیته ملی برق و الکترونیک ایران هدف از ترمیم ساختار این کمیته فنی متناظر را ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت و ملحوظ شدن نظرات متخصصان و کارشناسان ایرانی در حوزه ایمنی لوازم برقی خانگی در استانداردهای بین المللی منتشر شده و در دست تدوین با تأکید بر جنبه های کاربردپذیری و کارایی آنها با توجه به لزوم رشد و توسعه صنعت لوازم خانگی کشور عنوان کرد.
شایان ذکر است کمیته بین المللی IEC TC 61 مجموعه ای از استانداردها را برای تضمین ایمنی لوازم خانگی منتشر کرده که به نام سری 60335 شناخته می‌شود و از دو بخش تشکیل شده‌ است : بخش اول شامل الزامات ایمنی عمومی برای همه لوازم خانگی است در حالی که بخش دوم الزامات انواع دستگاه‌های خاص را مورد توجه قرار می‌دهد.
با توجه به اینکه استفاده از لوازم خانگی غیر استاندارد همه ساله تلفات جانی و خسارات مالی زیادی برای جامعه به همراه دارد و سبب بروز مشکلات فراوانی می شود و نیز با در نظر گرفتن تاثیر این کالاها بر زندگی روزمره مصرف‌کنندگان و پراکندگی آن‌ها در اجتماع، ایمنی این محصولات نقش بزرگی در جامعه ایفا می‌کند.
در حال حاضر 28 پروژه در دستور کار این کمیته قرار داد و 251 استاندارد هم توسط این کمیته فنی بین المللی تدوین و منتشر شده است که در کشور به عنوان مرجع اصلی تدوین استانداردهای ملی مورد استفاده قرار می گیرند.
گفتنی است در این کمیته جمهوری اسلامی ایران در جمع 55 کشور، عضو فعال و دارای حق رای می باشد.