سه‌شنبه 2 مرداد 1403   14:04:48
1398/1/10 شنبه
آدرس: تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، شماره 2592، سازمان ملی استاندارد ایران، طبقه 5، دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
اطلاعات تماس گروه های مختلف زیرمجموعه دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی به شرح زیر می باشد:

دفتر
تلفن:  88654060-021
فکس: 88654046-021

گروه هماهنگی استانداردهای ISO
تلفن: 88654061-021
پست الکترونیک: standarddevelopment@inso.gov.ir

گروه هماهنگی استانداردهای
IEC:
تلفن: 88654063-021
پست الکترونیک: inec.gsec@gmail.com

گروه هماهنگی استانداردهای
CODEX
تلفن: 88654059-021
پست الکترونیک: codex_office@inso.gov.ir

گروه هماهنگی استانداردهای
OIML
تلفن: 88879461-021 داخلی 3063
تلفن مستقیم: 88654096-021
پست الکترونیک: isiri.oiml@gmail.com