اطلاعات عمومی و تکمیلی

دوشنبه 28 مرداد 1398 نحوه پاسخگویی به مدارک ایزو
جهت آشنایی با نحوه پاسخگویی به مدارک و پیش نویس های تدوین استانداردهای ایزو، بر روی عناوین زیر کلیک نمایید.

1- جزوه آموزشی نحوه پاسخگویی به مدارک و پیش نویس های تدوین استانداردهای ایزو

2- جزوه آشنایی با نحوه تدوین استانداردهای ایزو