1401/2/28 چهارشنبه

تشکیل کمیته فنی متناظر INEC TC29 تحت عنوانالکتروآکوستیکنشست تاسیس کمیته فنی متناظر INEC TC 29 متناظر با کمیته فنیIEC TC 29  تحت عنوان "الکتروآکوستیک" با حضور جمعی از متخصصان و صاحب نظران این حوزه  به صورت مجازی برگزار گردید.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست پس از ارائه توضیحات و آشنایی با سازمان بین المللی الکتروتکنیک IEC ، کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و ساختار کمیته فنی  IEC TC 29، علی مهدوی منش و روح الله سیاه تیری از اداره کل فنی صدا و تصویر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به ترتیب به عنوان دبیر و رئیس کمیته فنی متناظر TC 29 معرفی شدند.
در این نشست زهرا شادروانان دبیر کمیته ملی برق و الکترونیک ایران هدف از تاسیس این کمیته فنی متناظر را ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت و لحاظ نظرات متخصصان و کارشناسان کشور در حوزه الکتروآکوستیک در استانداردهای بین المللی منتشر شده و در دست تدوین با تأکید بر جنبه های کاربردپذیری و کارایی آنها عنوان کرد.
در حال حاضر 81 استاندارد بین المللی در این کمیته فنی تدوین و منتشر شده و 8 پروژه در دستور کار کمیته قرار دارد.
گفتنی است جمهوری اسلامی ایران در جمع 37 کشور در این کمیته عضو ناظر می باشد و دبیرخانه این کمیته متناظر در اداره کل فنی صدا و تصویر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مستقر است.