فراخوان ها
فراخوان شرکت در نشست تاسیس کمیته فنی متناظر INEC TC 42 تحت عنوان « فنون آزمون ولتاژ و جریان بالا»
فراخوان شرکت در نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر INEC TC 13 تحت عنوان « اندازه گيري انرژی الكتريكي و كنترل»
فراخوان عضویت درکمیته متناظر کدکس آلاینده ها در مواد غذایی
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر INSO/ISO/TC 211 با عنوان اطلاعات مکانی/ژئوماتیک ها
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر INSO/ISO/TC 297 با عنوان مدیریت جمع آوری و حمل و نقل پسماند
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر INSO/ISO/TC 220 با عنوان : Cryogenic vessels -لوله های برودتی
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر INSO/ISO/TC 270 با عنوان : Plastics and rubber machines    ماشین آلات لاستیک و پلاستیک -
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر INSO/TC122 با عنوان : بسته بندی
فراخوان مشارکت در کمیته فنی متناظر INEC TC 109 تحت عنوان «هماهنگی عایق بندی برای تجهیزات ولتاژ پایین»
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر INSO/TC 58 با عنوان : سیلندرهای گاز
فراخوان عضویت  در شورای کمیته ملی مسئولیت اجتماعی
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر INSO/TC 216 با عنوان : پای پوش
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر INSO/TC 120 با عنوان : چرم
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر INSO/CASCO با عنوان :  ارزیابی انطباق
 فراخوان شرکت در نشست تاسیس کمیته فنی متناظر INEC TC 97 تحت عنوان « تاسیسات الکتریکی برای روشنایی و چراغ راهنمایی فرودگاهی»
  فراخوان شرکت در نشست تاسیس کمیته فنی متناظر INEC TC 89 تحت عنوان « آزمون خطرات آتش»
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC 193با عنوان :  گاز طبیعی
فراخوان عمومی برای شرکت در نظرخواهی اینترنتی کمیته فنی بین المللی ISO/TC176 در مورد استاندارد بین المللی ISO 9001: 2015
فراخوان شرکت در نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر INEC TC 23 تحت عنوان «لوازم جانبی برقی»
فراخوان شرکت در نشست آشنایی با کمیته فنی متناظر INEC TC 56 تحت عنوان «قابلیت اطمینان»
1 2