فراخوان ها
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر INSO/ISO/TC 297 با عنوان مدیریت جمع آوری و حمل و نقل پسماند
سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ساماندهی مشارکت گروه های ذینفع، ذیربط و متخصصین در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان های استاندارد سازی، اقدام به تشکیل و بهبود ساختار کمیته های فنی متناظر می نماید تا با حفظ منافع و مصالح ملی و ارائه نظرات علمی در عرصه تدوین استانداردهای بین المللی حضور فعال داشته باشد. از این رو با توجه به تخصصی بودن استانداردسازی کمیته فنی متناظر INSO/ISO/TC 297  با عنوان" مدیریت جمع آوری و حمل و نقل پسماند" به منظور تجدید و بهبود ساختار، از متخصصان کشور دعوت به عمل می آورد .در صورت تمایل به همکاری با سازمان، با بررسی مطالب، فرم عضویت را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل :  standarddevelopment@isiri.gov.ir ارسال فرمایند.

تاریخ شروع پذیرش :1400/08/15
تاریخ پایان پذیرش:  1400/09/15

نحوه عضویت:

لطفاً فرم عضویت را از اینجا دانلود کرده به آدرس ایمیل فوق الذکر ارسال فرمایید.

جهت مشاهده متن کامل فراخوان اینجا را کلیک کنید.