دوشنبه1401/3/23

09:42:4

905

ایران در رتبه ششم پذیرش استانداردهای بین‌المللی گردشگری قرار گرفت.

به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی  و نیز کمیته  متناظرگردشگری و خدمات وابسته INSO/TC228 ، ایران با پذیرش ۸۰ درصد از استانداردهای بین‌المللی تدوین شده در زمینه گردشگری توسط سازمان بین المللی ایزو ، در جایگاه ششم قرار گرفت 

این ارزیابی در اجلاس سالانه کمیته ۲۲۸ ایزو با عنوان " گردشگری و خدمات وابسته"  که - ۱۷خرداد ۱۴۰۱- به میزبانی اسپانیا و به صورت مجازی برگزار شد، صورت گرفت و معیار آن درصد پذیرش استانداردهای بین‌المللی این سازمان توسط کشورهایی که بیش از ۵۰ درصد استانداردهای ایزو در حوزه گردشگری را پذیرفته‌اند ، اعلام گردید.
بر این اساس کشور  بلغارستان با پذیرش ۱۰۰درصد این  استانداردها در رتبه اول و  جمهوری اسلامی ایران با پذیرش ۸۰ درصد از استانداردهای بین‌المللی تدوین شده توسط ایزو (ISO) در زمینه گردشگری در جایگاه ششم قرار گرفت.