اخبار معاونت

بيشتر

چهارشنبه1402/9/22

14:36:0

254

برگزاری نشست هم اندیشی با متخصصان در حوزه استانداردسازی بین المللی

نشست هم اندیشی در خصوص مشارکت  موثر در فعالیت های استانداردسازی بین المللی با حضور جمعی از متخصصان، پژوهشگران و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها در روز دوشنبه مورخ 20/09/ 1402 در محل سازمان ملی استاندارد ایران با هدف جلب مشارکت ملی برگزار گردید. 
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست ضمن تشریح نحوه مشارکت در فعالیت های استانداردسازی بین المللی، بر اهمیت این امر در راستای نقش آفرینی بین المللی در راستای توسعه اقتصادی کشور تاکید گردید.
در این نشست معاونت تدوین و ترویج ضمن تاکید بر مشارکت موثر، شناسایی محصولات و فرایندهای تحول آفرین با رویکرد آینده نگری، و پیش‌دستی در پیشنهاد و مشارکت فعالانه در تدوین استانداردهای بین المللی مرتبط در راستای حفظ مصالح، و منافع کشور، و پیشران بودن در این زمینه را در عرصه بین الملل از موضوعات مهم بر شمرده و تاکید کردند این امر با مشارکت همه جانبه متخصصان و خبرگان کشوری  تحقق می یابد. ایشان در ادامه به نقش آفرینی کشور در زمینه تدوین استانداردهای حوزه نانو اشاره کرده و بیان داشتند که با توجه به حضور موثر متخصصان این امر در استانداردسازی بین المللی،  جایزه تعالی ISO به نماینده کشور جمهوری اسلامی ایران در این حوزه ارائه شده است.   
در ادامه حاضرین در جلسه بر اهمیت اجرایی شدن استانداردها در راستای حفظ سلامت و ایمنی مصرف کنندگان تاکید کردند و به سوالات ایشان در خصوص چالش های موجود در این حوزه پاسخ داده شد.