دفتر مطالعات تطبیقی

بيشتر

يكشنبه1402/11/8

12:29:1

174

سي و چهارمين نشست شوراي برنامه‌ريزي منطقه‌اي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) به ریاست جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد.

سي و چهارمين نشست شوراي برنامه‌ريزي منطقه‌اي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) با حضور نمايندگان كشورهاي عضو، آژانس ها و موسسات جانبی و مقامات دبیرخانه اکو به رياست دکتر رحيم ممبيني جانشین رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئيس شوراي برنامه ‌ريزي منطقه‌اي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) در محل دبيرخانه سازمان اكو برگزار گرديد.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، استفاده از پتانسیل عظیم تجاری اکو و تلاش برای دستیابی به منطقه آزاد تجاری منطقه ای، فعاليت‌ها و نحوه همكاري اعضا در حوزه های مربوط به انرژي، حمل‌ونقل، تغييرات اقليم آب ‌وهوايي و محيط‌ زيست از جمله موارد مطروحه در این شورا بود.
در این اجلاس کمیته های مرتبط به منظور بررسی روند فعالیت ها و برنامه های آتی و بررسی موضوعات تخصصی تشکیل جلسه دادند. در همین راستا، فعالیت های موسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی (اکو ریسکام) در کمیته تخصصی کشاورزی و صنعت به ریاست جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. شورای اکو ضمن تشکر از ایران بابت برگزاری نهمین اجلاس گروه کاری بلندپایه در سال 2023، با برگزاری نشست شورای عمومی موسسه در سال 2024 و به میزبانی ایران موافقت کرد.
تصویب اساسنامه اکو-ریسکام توسط کشورها، مشارکت موثر اعضا در پیشبرد اهداف موسسه، برگزاری جلسات تخصصی هیات های مدیریت فنی و تهیه پیش نویس روش های اجرائی منطقه ای در حوزه فعالیت های ریسکام از دیگر مصوبات شورا بود.
گفتنی است دبیرخانه موسسه اکو-ریسکام و هیات مدیریت فنی ارزیابی انطباق در سازمان ملی استاندارد ایران مستقر است.


 

تصاویر