اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

شنبه1402/8/6

10:38:5

444

فراخوان پذیرش مسئولیت اداره دبیرخانه کمیته فنی متناظر INSO/ISO/TC 272 با عنوان « پزشکی قانونی

سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ساماندهی مشارکت صاحبنظران و کارشناسان متخصص کشور از طیف فراگیر گروه های ذینفع و ذیربط در تدوین استانداردهای بین المللی و همچنین توسعه جامعه مشارکت کنندگان و ارتقا و بهبود سطح و کیفیت فعالیت های آنها اقدام به تشکیل کمیته های فنی متناظر می نماید تا با هدف حفظ منافع و مصالح ملی کشور و ارائه اجماع نظرات کارشناسی علمی و فنی در عرصه تدوین استانداردهای بین المللی حضور فعال داشته باشند.
کمیته های فنی فعالیت های استانداردسازی خود را در حوزه های تخصصی مشخص و تعریف شده ای انجام می دهند. دامنه کاری کمیته فنی INSO/ISO/TC 272 با عنوان « پزشکی قانونی» به منظور استانداردسازی و راهنمایی در زمینه ((علوم پزشکی قانونی که شامل تدوین استانداردهای مربوط به روش‌های علوم پزشکی قانونی مبتنی بر روش های آزمایشگاهی و میدانی در زمینه‌های کلی مانند شناسایی و جمع‌آوری شواهد فیزیکی، تجزیه و تحلیل و تفسیر بعدی شواهد، و گزارش نتایج و یافته‌ها)) میباشد.
سازمان ملی استاندارد به منظور فعالسازی کمیته فنی متناظر INSO/ISO/TC 272 از صاحبنظران و کارشناسان متخصص کشور در حوزه فعالیت کمیته فنی برای اداره دبیرخانه کمیته مذکور دعوت به عمل می آورد تا در صورت تمایل به همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران و مشارکت در این کمیته فنی متناظر، پس از مطالعه و بررسی مطالب ذیل، کاربرگ داوطلبی مسئولیت کمیته متناظر را دانلود کرده و پس از تکمیل به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید:
standarddevelopment@inso.gov.ir

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88654060 تماس حاصل فرمایند.
شایان یادآوری است در این دوره پذیرش درخواست متقاضیان برای تصدی مسئولیت اداره دبیرخانه کمیته فنی متناظر INSO/ISO/TC 272 به مدت یک ماه از تاریخ درج این فراخوان در درگاه و وبگاه ذیربط سازمان ملی استاندارد ایران تداوم خواهد داشت.
برای کسب اطلاع از دامنه کاری، ساختار، فعالیت ها و استانداردهای تدوین شده و در دست تدوین کمیته فنی بین المللی ISO/TC 272 به نشانی های اینترنتی ذیل مراجعه فرمایند:
https://www.iso.org/committee/4395817.html

جامعه اعضای کمیته های فنی متناظر متشکل از صاحبنظران و کارشناسان متخصص کشور از طیف فراگیر گروه های ذینفع و ذیربط از طریق بررسی و اظهارنظر در مورد مدارک فنی و پیش نویس استانداردهای بین المللی، نقش مهمی در راستای حفظ منافع و مصالح ملی کشور و ارائه اجماع نظرات کارشناسی علمی و فنی در عرصه تدوین استانداردهای بین المللی دارند.

شرایط احراز دبیر:

الف- حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و ترجیحاً بالاتر در رشته مرتبط (با ارائه مستندات)؛
ب- داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت مرتبط با دامنه کاری کمیته برای دبیر یا دستیار کمیته و هفت سال برای رئیس و نایب‌رئیس کمیته (با ارائه مستندات) ؛
پ- تسلط كافي بر زبان انگليسي (با ارائه مستندات)؛
ت- توانایی برقراری ارتباط مؤثر با اعضا و رعایت اصل بی‌طرفی؛
ث- توانایی مدیریت پروژه‌های کمیته متناظر؛
ج- توانايي كافي براي به‌كارگيري رايانه و شبكه اينترنت برای استفاده از سایت‌های تخصصی استاندارد‌سازی

  وظايف دبير كميته فني/فرعي
 • بررسی مستمر اطلاعات و مدارک مندرج در بخش‌های مرتبط با کمیته متناظر مربوطه در پورتال الکترونیکی تخصصی سازمان‌های بین‌المللی استانداردسازی و ارسال آن‌ها جهت اعلام نظر به اعضای کمیته از طریق الکترونیکی؛
 • اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور حصول اطمینان از اقدام اعضای کمیته متناظر در محدوده‌های زمانی تعیین شده دررابطه‌با بررسی، اعلام نظر و رأی در خصوص پیش‌نویس استانداردهای بین‌المللی در مراحل مختلف تدوین آن‌ها و سایر مدارک فنی مربوطه؛
 • همکاری با رئیس و نایب‌رئیس كمیته متناظر ضمن حصول اطمینان از جمع‌بندی صحیح و کافی تمامی نقطه‌نظرات اعضاء بر اساس منافع و مصالح ملی کشور و ارسال نظرات و آرای کمیته متناظر در کار‌برگ ارسالی از سازمان‌های بین‌المللی استانداردسازی در خصوص پیش‌نویس استانداردهای بین‌المللی یک هفته پیش از پایان مهلت زمانی تعیین شده به دفتر؛
 • بررسی درخواست‌های عضویت جدید در کمیته متناظر و اعلام نتایج بررسی کمیته حداکثر  ظرف مدت ده روز کاری به متقاضی و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام تمامی امور دبیرخانه‌ای مرتبط با فعالیت كمیته فنی یا فرعی متناظر و تأمین منابع لازم و کافی از سازمان متبوع خود (در صورت انتصابی) برای انجام وظایف تعیین شده؛
 • پایش مستمر فعالیت كمیته‌های فرعی و گروه‌های کاری زیر مجموعه كمیته متناظر (درمورد دبیر کمیته اصلی) ؛
 • همکاری لازم با گروه هماهنگی مرتبط در دفتر در مورد رفع مغایرت‌های احتمالی تصمیمات، نظرات و آرای اعلام شده توسط كمیته متناظر با سیاست‌ها و رویه‌های سازمان؛
 • ارسال گزارش‌های ادواری فعالیت‌های كمیته متناظر به دفتر؛
 • انجام کلیه مکاتبات مرتبط با دامنه کاری و فعالیت کمیته متناظر ضمن هماهنگی با رئیس و نایب‌رئیس کمیته متناظر؛
 • فراهم نمودن امکان برگزاری مناسب جلسات كمیته متناظر با همکاری رئیس كمیته متناظر؛
 • همکاری در معرفی کمیته متناظر به گروه‌های فراگیر ذی‌نفعان و ذی‌ربطان به‌منظور جلب  مشارکت متخصصان و پذیرش اعضا از طریق فعالیت‌های ترویجی؛
 • بررسی و اظهارنظر در موارد مرتبط با كمیته بین‌المللی یا منطقه‌ای توسط دفتر یا از طریق سامانه دفترکه به کمیته متناظر ارجاع می‏شود و اعلام نتایج آن‌ها؛
 • مشارکت در انجام طرح‌های مطالعاتی؛
 • مشارکت در فعالیت‌های ترویجی نظیر برگزاری و یا شرکت در کارگاه‌های آموزشی، سمینارها، همایش‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط با زمینه کاری کمیته متناظر؛
 • انعکاس مسائل مهم مربوط به فعالیت كمیته و زیر مجموعه‌های آن به دفتر؛
 • سازماندهی و پایش مشارکت مؤثر کمیته متناظر در تدوین استانداردهای ملی و بر اساس فرایند تعریف شده؛
 • ارزیابی سالیانه فعالیت اعضای کمیته در راستای پیشبرد اهداف فنی و تعیین وضعیت میزان فعالیت اعضا (فعال، نیمه‌فعال و غیرفعال) و ارسال گزارش به دفتر.
 • تعامل با کمیته‌های در ارتباط با کمیته متناظر و همکاری در پاسخ‌گویی به مدارک و پیش‌نویس‌های مربوطه.
دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی